مدرسه فوتبال یزدان
۲۱ اسفند
aliyazdanfar

  ✅ شرایط ثبت نام در مدرسه فوتبال یزدان   ✅  فوتبال آموز : ۱- تکمیل فرم ثبت نام  » دانلود فرم « ۲- کپی شناسنامه فوتبال آموز(صفحه اول) و پدر یا مادر (صفحه اول و صفحه فرزندان) ۳- دو قطعه عکس ۳*۴ ۴- تحویل رسید واریز شهریه   ⚽ آدرس دفتر باشگاه : شهر…