شماره تلفن

09191120720

ایمیل

info@fcyazdan.ir

فکس

-

آدرس

باشگاه یزدان ، روبروی گلزار ، خیابان امام خمینی ، شهر بادرود

فرم تماس