۲۶ اسفند
aliyazdanfar
U14

از دست دادن سه امتیاز خانگی   امروز دوشنبه مورخ ۲۹ آذر ماه اولین بازی تیم ۱۴ سال آینده سازان مهر یزدان از هفته اول مسابقات استان لیگ مناطق برگزار شد.   تیم یزدان تا دقایق پایانی بازی با نتیجه ۲ بر ۱ تیم برتر میدان بودند که با دو اشتباه مدافعان نتیجه به ۳…