۱۲ خرداد
aliyazdanfar

با پایان ترم بهار ، اردوی یکروزه در شهر کاشان برنامه ریزی شد تا فوتبال آموزان تجربه ای از بازی خارج از خانه و در شرایط مسابقه داشته باشند. با تشکر از آقای رنجبر مدیریت مدرسه فوتبال پارسیان بابت هماهنگی بازی دوستانه در رده های سنی ۷,۸,۹,۱۰,۱۱  ،