لیگ کاشان

۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰

یزدان بادرود 0-1 نداشتن لوگو سرخپوشان کاشان
امیرمحمد فروزاد گل بازی