لیگ فوتسال بادرود

۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

یزدان بادرود 1-8 نداشتن لوگو تکنیک برتر نطنز
مهدی صادق پور(3)، امیرمحمد کریم زاده(2)، علی اصغر غلامیان(2)،احسان فرهنگ(1) گل های بازی