• علی یزدان فر

  مالک باشگاه

  سمتمالک باشگاه تاریخ تولد18 مرداد 1363 باشگاهیزدان

  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز

 • علی یزدان فر

  سرمربی

  سمتسرمربی نام باشگاه یزدان